Avanture Tima Mimir

Session 043

SESSION 43
OVAJ SESSION VODI MATTEO

S154 / X001
Stvar počinje tako Box, Gunth i Boram skupa sa nekakvim starijim čičom u šarenoj odjeći “hodaju nekamo”.
Nalaze se u nekakvoj čudnoj “magli”, koja nije zbilja magla, i nemoguće je odrediti koje je boje. “Pod” je samo zgusnuta “magla”.
Čiča kaže da su ovdije već neko vrijeme. Da smo došli sa dvije dame. Te da su sigurno manje od godine dana ovdje. Čiču su uzeli kao vodiča, te idu prema gradu nekom. Navodno su djevojke željele poći sceničnom rutom. Što god to značilo.
Čiča se predstavi kao Alphonse.

Uskoro dolazimo do ulaza u gradove Copacant i Vavoo. Ulaz u Copacant je u danu, a ulaz u Vavoo u noći. Ulaze u Copacant.
Unutra su sve građevine u konstantnom pokretu. Katovi se stvaraju u nestaju. Fasade se mjenjaju.

Grad se sastoji od nekoliko građevina, i jednog kipa u sredini. Kip nema definirano lice, i plače. Ima nekoliko ljudi u blizini.
Boram krene kipu brisati suze, na što mu svi u blizini krenu pljeskati. Uto i Boram krene plakati. Tada cijeli grad krene za njime kmečati.
Na to iz jedne zgrade izlazi debeli čiča derući se da još nije podne, te da još nije vrijeme za podnevno plakaje. Ubrzo odustane i “gradskom zapisniku”

Kada grupno plakanje završi, do njih opet dolazi debeli čiča. Predstavi se kao “Senator Predsjedavajući”, te ih pita da da li je riješeno. Da li će “potpisati mir”?
Nakon naših zbunjenih pogleda pita da jesu li išli “onuda” (gestikulira rukom krug). Na Alphonsov odgovor da zaista jesu, ovaj napravi facepalm. Pozove ih u svoju vilu.

Ulaze u građevnu koja je veća iznutra nego izvana. Unutra je velika palača sa toplicama i palmama i svime.
Unutra se Senator Predsjedavajući “po prvi puta” upozna s njima, te im da misiu

Comments

huitz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.